Tre delar

Brfify består av tre huvuddelar som alla anpassas enligt era färger, inställningar och innehåll.
Varje kund väljer själv vilka funktioner som ska vara synliga för de boende.

Webbsida

Snygg, snabb & modern webbsida som gör det lätt för boende att hitta publik information dygnet runt och slippa ställa frågor. Potentiella köpare/hyresgäster får ett gott intryck och webbsidan fungerar lika bra på datorn som i mobilen.

App

Lättanvända Brfify-appen underlättar boendes vardag genom exempelvis att de kan läsa nyheter & information, boka tvättstuga, rösta, ställa sig i kö, hitta portkod, hantera digitala nycklar och mycket mer. Gratis nedladdning och helt utan lösenord.

Admin

I det användarvänliga admin-verktyget hanteras webbsidans & appens innehåll & funktioner. Exempelvis skrivs nyheter endast en gång och visas både i appen och på webbsidan. I admin hanteras bland annat även boenderegistret enkelt.

Nyheter

Genom Brfify kan nyheter förmedlas snabbt & enkelt i digital form till alla boende oavsett var de är. Det är även möjligt att ladda ner och skriva ut A4-papper med nyheter till anslagstavlor.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa publika nyheter
Sorteras automatiskt på publiceringsdatum.
Förhandsvisa publika opublicerade nyheter
Admin kan skapa en länk och skicka.
Visa privata nyheter
Kan endast läsas av inloggade användare.
Visa nyheter endast för viss grupp
Ex. endast för viss entré/trappuppgång vid ny portkod.
Skapa & redigera nyheter
Word-liknande textredigerare etc.
Schemalägga nyhet
Skriv i förväg en nyhet och ange tillfälle då den automatiskt ska publiceras.
Stöd för emojisar i nyhet
Egen nyhetsbild
Bild som visas längst upp i nyheten och även i lista med nyheter, samt även om publik nyhet delas i sociala medier.
Q2
Ikon som nyhetsbild
Ikon som visas när nyheter listas och längst upp på sidor om ingen nyhetsbild har valts.
Viktiga nyheter
Markera en nyhet som viktig så visas detta med ikon och text och innebär notiser för de som valt det.
Fastnålade nyheter
Genom att nåla fast en nyhet så visas den först bland nyheter, även om det finns nyare nyheter.
Automatisk publicering till Facebook-grupp
När en ny nyhet publiceras skriver Brfify automatiskt ett nytt inlägg i föreningens Facebook-grupp med rubrik, ingress och länk till nyhet.
Nyhetsutdrag (A4) för anslagstavlor
I admin kan en PDF (A4) laddas ner som automatiskt innehåller de senaste nyheterna. Kan sedan exempelvis skrivas ut och sättas upp på infotavlor.
Q2
Reagera på nyhet
Medlemmar kan i appen reagera på nyheter likt reaktioner på inlägg i sociala medier.

Sidor

I Brfify finns även "vanliga" informationssidor, den digitala bo-pärmen skulle man kunna säga. Här kan föreningar förslagsvis förmedla mer statisk information som inte förändras så ofta.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa publika sidor
Sorteras automatiskt i bokstavsordning A-Ö
Visa olistade sidor
(vid kännedom om adress)
Förhandsvisa publika opublicerade sidor
Admin kan skapa en länk så att de med länken kan förhandsvisa sidan innan den publiceras
Visa privata sidor
Kan endast läsas av inloggade användare.
Visa sidor endast för viss grupp
Ex. en viss entré/trappuppgång
Skapa & redigera sidor
Word-liknande textredigerare etc.
Stöd för emojisar på sidor
Även bilder, videos, länkar, rubriker, stycken, tabeller etc.
Sidbild
Bild som visas längst upp på sidan och även om publik sida delas i sociala medier.
Q2
Sidikon
Ikon som visas när sidor listas och längst upp på sidor om ingen sidbild har valts.

Viktiga datum

Med Brfify uppmärksammas enkelt viktiga datum i föreningen, exempelvis betaldatum för avier, gårdsmingel, städdag eller stämma.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa publika viktiga datum
Sorteras automatiskt utifrån händelsedatum.
Visa privata viktiga datum
Kan endast läsas av inloggade användare.
Redigera viktiga datum
Titel, beskrivning, datum, tid, publicerad, publik/privat.

Viktiga meddelanden

Med Brfify förmedlas snabbt och automatiskt viktiga meddelanden från samhället. På så vis slipper styrelsen att göra det och medlemmar får informationen snabbt.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA
Visa automatiskt VMA från Sveriges radio, SR, rörande föreningens område.
Q2 Q2 Q2
Varningar från SMHI
Visa automatiskt varningar (gul, orange & röd) från SMHI rörande föreningens område.
Q2 Q2 Q2
Varningar från Krisinformation.se
Visa automatiskt varningar från Krisinformation.se rörande föreningens område.
Q2 Q2 Q2
Notis vid viktiga meddelanden
Se avsnitt Notiser
Q2
Hantera Viktiga meddelanden
Admin ställer in vilka typer av meddelanden som ska visas var.
Q2

Bokning

Med Brfify-appen bokar boende enkelt föreningens objekt, exempelvis tvättstugan eller pingisbordet, istället för att behöva springa iväg till någon tavla eller papperslapp. Dessutom alltid enligt föreningens regler, enkelt att göra rätt!

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa bokningsobjekt & bokningsstatus
Ser tillgänlighet, ej vem som bokat.
Boka ett bokningsobjekt
Från nu och 90 dagar framåt (samt ev. andra regler, ex. kortare tid).
Visa & radera egna bokningar
Gäller de som ännu inte inträffat.
Visa & radera medlemmars bokningar
Nuvarande & raderade bokningar (90 dagar).
Skapa & redigera bokningsobjekt
Namn, ikon, beskrivning, regler & aktiv/inaktiv.
Dela bokningsobjekt mellan flera föreningar
Flera föreningar som vardera har Brfify kan ha gemensamma bokningsobjekt.
Tillträda för att boka
Admin kan ställa in att medlem måste tillträda/flytta in för att få boka.
Q2 Q2
Faktureringsunderlag
Automatisk export av underlag till kassör/ekonomisk förvaltare för debitering till medlemmar, ex. på avier.
Automatisk digital nyckel till bokningsobjekt
Boende som bokat objekt där det finns digitala nycklar tilldelats automatiskt en sådan på vald tid innan och efter bokningen.
Stödjer: Parakey (kontakta för fler)

Notiser

Med Brfify-appen kan respektive medlem själv välja om hen vill ha notiser och vid vilka händelser.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Alla nyheter
Notis vid alla nya nyheter från föreningen.
Q2
Viktiga nyheter
Notis vid alla nya, av styrelsen markerade viktiga, nyheter från föreningen.
Q2
Innan bokningar
Notis innan egna bokningar.
Q2
Nya inloggningar
Notis vid nya inloggningar för den aktuella användaren.
Q2
Nya omröstningar
Notis vid alla nya omröstningar från föreningen.
Q2
Problem med hissen (Kone)
Notis vid förändrad status för den aktuella användarens hiss.
Q2
Förändrad kö-plats
Notis vid förändrad kö-plats för den aktuella användaren.
Q2
Viktiga meddelanden
Notis vid viktiga meddelanden från myndigheter.
Q2

Kö & intresse

Med Brfify-appen kan medlemmar själva dygnet runt ställa sig i kö, följa sin plats i kön, uppdatera kontaktuppgifter eller gå ur kön. Ett rättvist & enkelt system som underlättar för alla. Kö-objekt kan även användas för att inventera/visa intresse för en eventuell satsning.

Senare kommer även ett helt digitalt automatiserat flöde börja testas där medlem efter erbjudande så fort det är hens tur och vid ja signerar avtal automatiskt med BankID och digitala nycklar tilldelas.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa kö-objekt
Sorteras automatiskt i bokstavsordning.
Ställa sig själv i kö
Anger kontaktuppgifter.
Ställa medlem i kö
Admin kan manuellt ställa medlem i kö, exempelvis om medlem inte har möjlighet att använda appen.
Gå själv ur kö
Medlem kan själv gå ur en kö, avregistera sig från kön.
Uppdatera egna kontaktuppgifter
Medlem kan själv uppdatera sina kontaktuppgifter.
Skapa & redigera kö-objekt
Namn, beskrivning, ikon & publicerad/avpublicerad
Tillträda för att köa
Admin kan ställa in att medlem måste tillträda/flytta in för att få ställa sig i kö eller visa intresse.
Q2 Q2
Anmälan
Ex. för stämma eller gårdsmingel.
Q2 Q2
Hantera kö
Lägga till anteckningar och ta bort från kö
Statistik (ex. kötid)
Plats i kön, väntetid, genomsnittlig väntetid.
Automatisk köhantering
Erbjudande, avtalssignering & digitala nycklar

Åtkomst – Portkoder & digitala nycklar

Med Brfify-appen kommer inloggade medlemmar enkelt åt aktuella portkoder och kan själva hantera sina digitala nycklar.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Se portkod (även offline)
Medlemmar kan se en eller flera portkoder samt titel och instruktion för dessa. Ex. bara för egna entrén.
Hantera portkoder
Rubrik, beskrivning, portkod/hisskod och vilka grupper den ska visas för.
Hantera digitala nycklar
Om fastigheten har digitala nycklar kan medlemmar tillåtas att hantera sina egna nycklar i appen.
Stödjer: Parakey (kontakta för fler)
Q2 Q2
Inställningar för digitala nycklar
Antal nycklar per objekt
Q2
Registrerade taggar
Medlemmar kan se taggar/blipp/kort som är registerade i passagesystemet för den aktuella lägenheten/objektet.
Stödjer: Manuell import
Q2 Q2

Ärenden – Felanmälan, frågor & beställningar

Med den smarta, enkla & guidande ärendehanteringen i Brfify underlättas medlemmars, styrelsers och förvaltares vardag genom kortare ledtider, effektivare arbete & bättre kommunikation.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Enkel anmälan om fel
Förifyllda uppgifter, exempelvis adress och lgh-nr. Skickas till förvaltare via HTTP POST FORM/JSON/XML
Avancerad anmälan om fel eller fråga
Anmälan av fel eller ställa frågor genom steg/guidning som gör det ännu enklare att felanmäla och hitta svar innan anmälan skickas in. Även att felanmälan/frågan kan ske till olika ställen beroende på vad ärendet gäller, ex. om föreningen har olika avtal med olika leverantörer eller om frågan ska till styrelsen.
Q3
Enkel ärendehantering
E-postmeddelanden faller lätt ”mellan stolarna” eller kommer inte fram, då är det bättre med ett enkelt ärendehanteringssystem som hanteras mellan båda parter direkt i Brfify.
Q2 Q2
  - Integration: E-post
Skicka iväg nytt ärende som ett e-postmeddelande till angiven e-postadress och med innehåll enligt inställning.
  - Integration: Pigello
TPD
Inställningar för felanmälan & ärenden

Röstning & tycka till

Med Brfify tar styrelsen enkelt reda på vad medlemmar tycker genom olika frågor/omröstningar.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Rösta i aktiva omröstningar
Endast en gång per lägenhet oavsett antal inloggningar/medlemmar.
Q2
Skapa & redigera omröstningar
Fråga, beskrivning & start- och slut-datum
Visa resultat & grafer
Spara grafer som bild

Erbjudande

Med Brfify kan medlemmar automatiskt få erbjudande och styrelsen kan även komplettera med eventuella lokala erbjudanden, exempelvis från kvartersrestaurangen.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Automatiska erbjudanden online Q2 Q2 Q2
Egna erbjudanden
Hantera erbjudanden

Återvinning

Med Brfify blir något så tråkigt och ofta frusterande som sopor & soprum enklare genom förbättrad information.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Beställ matavfallspåsar med en knapptryckning
I sop-/återvinningsrum ligger det ofta bruna matavfallspåsar i papp som någon måste beställa manuellt, fram till nu. Genom en enda knapptryckning i appen eller admin beställs automatiskt nya avfallspåsar enligt fördefinierade inställningar. Kräver stöd från kommun eller annan återvinningsleverantör.
Se historiska & kommande tömningsdagar
Kräver stöd från kommun eller annan återvinningsleverantör.
Q2 Q2 Q2
Se avfallsstatistik
Kräver stöd från kommun eller annan återvinningsleverantör.
Hantera återvinningsleverantörer Q2
Se återvinningsstation
Alla FTIs stationer i kommunen visas.
Q2 Q2 Q2
Sorteringsguide
TBD

Hissar

Med Brfify och uppkopplade hissar från Kone underlättas vardagen genom bättre information och praktiska funktioner.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Se hiss-status (Kone)
I realtid visas hissarnas status och de boende som önskar kan även få notis vid förändring så att de inte manuellt behöver titta status i appen. Vid incident visas även status på ärende, exempelvis att tekniker är på väg, på plats eller lösningskommentar. Funktionen finns för kompatibla hissar och kräver en extratjänst (API) från Kone.
Notis vid förändrad status
Se avsnitt Notiser
Q2
Åk hiss med appen (Kone)
Direkt via appen kan boende beställa en resa från ett våningsplan till ett annat. Boende slipper även ange hisskod om detta är inställt i hissen. Funktionen finns för kompatibla hissar och kräver en extratjänst (API) från Kone.
• Lägenhet ↔ Entréplan
• Lägenhet ↔ Källare
• Entréplan ↔ Källare

Förbrukningsstatistik

Med Brfify-appen kan medlemmar följa sin & föreningens förbrukning av el & vatten.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Gemensam el & värme
Visa fastighetens förbrukning av el och värme.
Stödjer: Eon Elnät & Eon fjärrvärme (tilläggstjänst från Eon)
Q2 Q2
IMD – individuell mätning av vatten & el
Visa respektive lägenhets egen förbrukning av vatten och/eller el med mera. Import görs manuellt via fil eller automatiskt via API.
Q2 Q2

Facebook-grupp

Om föreningen har en grupp på Facebook kan Brfify interagera med den för att underlätta för styrelsen.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Automatisk publicering av nyhet
När en ny nyhet publiceras skriver Brfify automatiskt ett nytt inlägg i föreningens Facebook-grupp med rubrik, ingress och länk till nyhet.

Fastighetsdagbok

För att bidra till stabilitet och kontinuitet mellan och inom styrelser och förvaltare med flera har Brfify flera funktioner för att underlätta informationsöverföringen.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Incidenter
Översvämningar, inbrott, skadegörelse med mera inträffar löpande i en fastighet och det kan därför vara bra att dokumentera dessa på ett ställe där nuvarande och kommande styrelse samt förvaltare kan komma åt dessa.
Q2
Anmaningar
Ibland behöver styrelsen skicka en formell anmaning till medlem och det kan då vara bra att dokumentera dessa på en samlad plats.
Q2
Förfrågningar & beslut
Notera förfrågningar som inkommit från medlemmar och styrelsens beslut på dessa. Exempelvis för ombyggnation i lägenheten.
Q2

Avtal & leverantörer

Att löpande se över och arbeta med de avtal föreningen har är en viktig del för en god ekonomi i föreningen. Med Brfify kan styrelsen enkelt i ett samlat verktyg arbeta med detta samt även kopiera lista med leverantörer till årsredovisningen.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Se lista med leverantörer
Leverantörsnamn & syfte/funktion.
Q2 Q2 Q2
Se utökad lista med leverantörer
Leverantörsnamn, syfte/funktion, avtalstid, uppsägningstid, kostnad, indexklausul, fakturainfo (ex. hur ofta faktura brukar komma & på vilka belopp), kontaktperson och anteckningar/övriga noteringar.
Q2
Hantera leverantörer & avtal
Lägg till, redigera och ta bort leverantörer/avtal.
Q2
Kostnadsprognos
Utifrån avtalstid, pris och indexklausul beräknas föreningens kommande kostnader vilket kan vara ett praktiskt underlag vid budgetarbete.

Signering

Med Brfify signeras styrelseprotokoll, hyresavtal och andra dokument snabbt, enkelt och säkert med avancerade digitala signaturer (AES) genom Mobilt BankID och enligt EU-förordningen eIDAS. Ofta till samma kostnad som ett frimärke.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Ladda upp valfri PDF och signera
Hyresavtal

Objekt

För effektiv och automatisk hantering kopplas medlemmar alltid till ett eller flera objekt vilket kan vara bostadsrätter eller hyresobjekt såsom parkeringsplatser eller extraförråd mm. Flera medlemmar kan kopplas till samma objekt, exempelvis vid delat ägande. Genom objekt kan information om objektet tillhandahållas, exempelvis storlek på lägenhet, elmätarnummer eller beskrivning var aktuella lägenhetens förråd finns, utan att behöva anges för varje medlem. Framöver kommer det även vara möjligt att inhämta förbrukningsstatistik, exempelvis vatten eller el.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa mina objekt & information om dessa
• Storlek (m2/m3)
• Adress
• Placering (ex. "förråd finns i källare")
• Våningsplan
• Avgift/hyra
• Elmätarnummer/Anläggnings-ID
Q2
Redigera objekt & dess info
Koppla medlemmar med objekt
Koppla en eller flera medlemmar med ett objekt så att de ser information om omjektet i appen samt att andra automatiska funktioner kan utföras.

In- & utträde

I en förening är det naturligt att människor flyttar in & ut, att nya medlemmar tillkommer och att befintliga medlemmar går ur föreningen. Med hjälp av Brfify kan in- & utflytten ske smidigt för alla parter, även grannarna.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Tillgång till appSe avsnitt "Åtkomst till Brfify"
Checklista inflytt
Från startsidan i appen hittar medlemmar som ska flytta in enkelt en checklista för vad hen behöver göra, exempelvis teckna hemförsäkring, anmäla inflytt till elnät och så vidare.
Q3 Q3
Checklista utflytt
Från startsidan i appen hittar medlemmar som ska flytta ut enkelt en checklista för vad hen behöver göra, exempelvis säga upp elavtal mm.
Q3 Q3
Hantera checklistor
Admin kan skapa, redigera och ta bort en eller flera checklistor.
Q3
Förvarning till andra boende
På startsidan i appen visas ett meddelande till alla boende i samma trapphus som den inflyttande (namn visas inte).
Q3

Avier – Årsavgifter & hyror

Med Brfify ser medlemmar framöver enkelt sina avier och kan i framtiden även snabbt & enkelt betala dem med Swish.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Se mina avier
Medlem ser enkelt sina aktuella och historiska avier för årsavgift och eventuella hyresobjekt. Vid stöd från aviseringssystem kan även avin visas som PDF.
Stödjer: TBD
Se samtliga avier
Admin kan se alla medlemmars avier.
Betala mina avier
Utöver att kunna se sina avier är det även praktiskt för medlemmar som önskar att direkt kunna betala avin, exempelvis via Swish.
Stödjer: TBD & Swish

Brev & paket

Med Brfify hittar alla enkelt automatiskt hämtad information kring utdelningsdagar och ombud rörande föreningens postnummer.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Utdelningsdatum från PostNord Q2 Q2 Q2
Utdelningsdatum från CityMail (tidigare Bring) Q2 Q2 Q2
Närmaste utlämningsställen från PostNord Q2 Q2 Q2
Närmaste postlådor från PostNord Q2 Q2 Q2

Skyddsrum & beredskap

I en mer orolig omvärld ökar behovet av information kring trygghet och säkerhet, exempelvis var närmsta skyddsrummet finns och vad som krävs av mig som invånare vid en kris.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Lista skyddsrum i närheten
Information hämtas automatiskt från MSB (Myndigheten för samhällsskydd & beredskap).
Q3

Bibliotek (filer & media)

Som stöd till övriga funktioner finns fil- & mediabibliotek där bilder, filmer och filer kan lagras. Som standard ingår 1 GB lagringsutrymme, se pris för mer information.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Visa publika filer/media
Filer som är publika för alla, exempelvis dokument & bilder till webbsidan & appen.
Visa privata filer
Filer bara administratörer ska komma åt, exempelvis signerade dokuement/avtal, styrelseprotokoll osv.
Q3
Ladda upp & hantera filer/media
Admin kan ladda upp nya filer, bilder och videos samt hantera dessa (byta namn, flytta & radera).

Design/Färger

Även om flera föreningar använder Brfify kan respektive brf anpassa sin del med sina färger, innehåll och inställningar.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Huvudfärg
Bakgrundfärg i menyer och sidfot samt färg på rubriker.
Komplementfärg & kontrastfärg
Färg på ikoner och detaljer i design.
Ljust & mörkt läge
Användare kan i sina mobiler & datorer numera ställa in så kallat ljust (light) eller mörkt (dark) läge (mode) vilket rör om bakgrunden ska vara ljus (ex. vit) eller mörk (ex. svart).
Q2
Startsida med video & slogan
Startsida med bild & slogan
Hantera design-inställningar
Visa text om föreningen
Visas på webbsida längst ner på alla sidor.
Redigera text om föreningen
Visa länk till ev. Facebook-grupp
Visas på webbsida längst ner på alla sidor och i appen på startsidan.
Redigera ev. länk till Facebook-grupp
Visa tre ”info-kolumner”
Visas på webbsida längst ner på alla sidor och i appen på startsidan.
Hantera tre ”info-kolumner”

Statistik

Styrelsen följer enkelt hur mycket Brfify används och på vilket sätt.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Antal inloggade/aktiverat appen
Antal inloggningar per lgh
Användande över tid
Antal medlemmar per notis-typ
Medeltid för köer

Administration (utöver ovan)

Alla funktioner i Brfify hanteras genom det kraftfulla och lättnavigerade admin-verktyget. Utöver funktioner som redan listas följer här några ytterligare funktioner.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Skapa & hantera administratörer
Byta eget lösenord & hantera flerfaktorsautentisering (OTP)
Hantera medlemmar & grupper
• Visa medlemmar
• Redigera grupptillhörighet
• Visa antal aktiva inbjudningar
• Visa antal aktiva inloggningar
• Skapa ny inbjudan
• Inaktivera alla aktiva inloggningar
• Inaktivera alla aktiva inbjudningar
Hantera grupper
• Skapa grupper
• Redigera grupper
• Redigera medlemmar/objekt i grupper
• Visa antal medlemmar
Begränsa åtkomst till vissa funktioner
Exempelvis att förvaltare med admin-konto endast kommer åt kö-hantering & nyheter.
Stämma
• Exportera medlemsregister till en PDF som kan användas som närvarolista/röstlängd.

API & integrationer

Även om Brfify har massor av funktioner blir plattformen ännu bättre tillsammans med andra! Välkommen att använda Brfifys API eller någon av de färdiga integrationer som erbjuds via samarbetspartners.

Funktion:Webbsida:App:Admin:
Lättanvänt API
Mer information kommer.
Färdiga integrationer
Läs mer under sidan Samarbete

Ikonförklaring

Betyder att funktionen redan finns och är redo att börja användas direkt.
Som ovan men att funktionen har transaktionskostnader för att användas.
Betyder att funktionen är planerad och bör lanseras kring det angivna tillfället. Funktion och lanseringstillfälle kan komma att ändras.
Som ovan men att funktionen kommer att ha transaktionskostnader för att användas.
Betyder att funktionen inte är relevant/aktuell för den aktuella plattformen (webbsida/app/admin).

Brfify

Enkelt. Modernt. Tryggt.

hej@brfify.se

Tillhandahålls av Aktiebolag Erik Harlefelt
Org. nr: 559389-7241

Samtliga priser är exklusive moms.

Brfify bidrar till en enklare och effektivare vardag för bostadsrättsföreningar och små till medelstora hyresvärdar. När boende trivs, förvaltnings- & styrelsearbetet är smidigt och köpare/hyresgäster får ett gott intryck ökar fastighetens attraktivitet och värde. Välkommen till Brfify!

 

Skaffa Brfify